קורסים

את קורסי המטפלים ניתן ללמוד אצל עשרות ואף מאות המורים שויאנה הכשירה במהלך השנים. את קורסי המדריכים ניתן ללמוד אצל ויאנה בלבד באחת הארצות בעולם בהן היא מלמדת (ניתן למצוא לוח זמנים של הקורסים שלה באתר תטא הילינג העולמי). את קורסי המטפלים הבאים אני מלמדת. מספר מילים על כל קורס תמצאו בקישורים הבאים.